Onze school bouwde samen met de kinderen, de leerkrachten, studenten en enkele experten een leerplatform (databank) uit met  digitale instructiefilmpjes, spelletjes, fotomateriaal, digitale boekjes en dergelijke. 
Via deze filmpjes grijpen kinderen, indien nodig, terug naar de instructie van welbepaalde leerinhouden.  Daarnaast zit in dit leerplatform ook een Digitaal portfolio. Het digitaal portfolio op zijn beurt is een showcase van alles wat een kind  kan en bereikt heeft op school én in zijn vrije tijd.
 Het is een instrument dat de persoonlijkheid van een kind bundelt. Alles wat het kent en kan, leuk of niet leuk vindt, interesse voor heeft,  zowel binnen als buiten de schoolmuren kan hierin verzameld worden.

Het laat ons toe als het ware een spiegel te creëren waarin het kind  zichzelf herkent en een kijk krijgt op zijn totale persoonlijkheid en zijn ontwikkelingsproces.
Het bevordert bovendien de zelfredzaamheid,  het zet aan tot reflecteren over zichzelf en draagt bij tot het verkrijgen van inzicht in zijn of haar leren leren-proces.  
Het kind wordt zich bewust van zijn of haar talenten. De leerkracht en de ouders krijgen op hun beurt een breder beeld van het kind. Het laat ook toe gegevens uit te wisselen tussen leerling en leerkracht.
Het is een ontwikkelings-, presentatie- en werkportfolio* voor en van het kind.

Hoewel het portfolio reeds in gebruik is in de derde kleuterklas en  het eerste leerjaar blijven we het verder ontwikkelen, evalueren we regelmatig en sturen we bij waar nodig.  
Het moet immers gebruiksvriendelijk zijn voor alle partijen : de leerkracht, de ouder en uiteraard voor het kind zelf.  Met het digitaal portfolio hopen wij onze leerlingen een nog gerichtere kijk op hun verdere schoolloopbaan te geven en hopen wij van harte  dat juiste keuzes gemaakt zullen worden. Want onze kinderen zijn onze toekomst. En in die toekomst moeten wij investeren.

Ann Trouvé - directeur Henri D'Haese

Concept: Vanessa Janssens

Uitwerking: Gemeentelijke basisschool Henri D’ Haese, Gentbrugge
Mister box vzw i.s.m. Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent