Doel van het project:

Het doel van het project is om de talenten van alle kinderen te herkennen maar ook te erkennen.
We leren (kansarme) kinderen, hun leerkrachten en ouders een
elektronisch portfolio te ontwikkelen en te gebruiken. De brugfiguur speelt daarbij  een centrale rol in deze brede school in opbouw.
De Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent (PBD), dat zich richt op begeleiding en opleiding van brugfiguren en leerkrachten, startte samen met Henri D’Haese - De ( Kleine ) Speurneus een school met 3 vestigingsplaatsen. De school met brugfiguur investeert sterk in communicatie met de ouders door middel van schoolpoortcontacten, huisbezoeken en de laatste jaren ook meer en meer via de schoolwebsite en de bijhorende blogs.
Via www.talentenonline.be werd er ook een digitaal portfolio uitgewerkt dat ook door ouders kan gevolgd en aangevuld worden.
Wij willen kinderen, hun leerkrachten en in de toekomst ook ouders leren surfen op het internet en hun leren om filmpjes, foto’s ed. te plaatsen in het digitaal portfolio.
Op die manier dichten we de digitale kloof van zowel de kinderen als de ouders.

Beschrijving van digitaal portfolio

Talentenonline is een leerplatform (databank) met  digitale instructiefilmpjes, educatieve spelletjes, fotomateriaal, digitale boekjes en dergelijke.  
Via deze filmpjes grijpen kinderen, indien nodig, terug naar de instructie van welbepaalde leerinhouden.  Daarnaast zit in dit leerplatform ook een Digitaal Portfolio. Dit instrument is op zijn beurt een showcase van alles wat een kind kan en bereikt heeft op school én in zijn vrije tijd.
Het is een tool dat de persoonlijkheid van een kind bundelt. Alles wat het kent en kan, leuk of niet leuk vindt, interesse voor heeft,  zowel binnen als buiten de schoolmuren kan hierin verzameld worden.
Het laat ons toe als het ware een spiegel te creëren waarin het kind  zichzelf herkent en een kijk krijgt op zijn totale persoonlijkheid en zijn ontwikkelingsproces.
Het bevordert bovendien de zelfredzaamheid, het zet aan tot reflecteren over zichzelf en draagt bij tot het verkrijgen van inzicht in zijn of haar leren leren-proces.  
Het kind wordt zich bewust van zijn of haar talenten. De leerkracht en de ouders krijgen op hun beurt een breder beeld van het kind. Het laat ook toe gegevens uit te wisselen tussen leerling en leerkracht en op termijn de ouders. Het is een ontwikkelings-, presentatie- en werkportfolio voor en van het kind.

Innovatie:

Via dit systeem willen we met een andere blik naar kinderen te kijken. We veronderstellen vaak dat kinderen het meest leren op school, maar niks is minder waar. Uit cijfers blijkt dat kinderen maar 40 procent leren van op de schoolbanken. Hoe kunnen wij scholen dan weten wat het totale beeld van kinderen is zonder de hulp van ouders ?
Kindprocessen zijn geen schoolprocessen meer. Wetende dat kinderen maar een klein procent leren van op de schoolbanken door het slik- en spuwwerk is het van hoog belang dat we meer moeten werken vanuit de talenten van kinderen. Onze kinderen worden dan
ook gevolgd vanuit een multidisciplinaire aanleg. In wat zijn ze goed ? Elk talent telt.
Innovatie is dan ook de manier om kinderen op te leiden en te begeleiden naar een wereld die nog zéér onduidelijk is. Basiscompetenties zijn dan ook vereist en hierbij speelt onze digitale wereld. Die vormt de rode draad.
Kinderen kunnen aan de slag met hun eigen digitaal portfolio, zoeken uit waar ze goed in zijn en kunnen dit in beeld brengen.
Een andere zeer belangrijke vereiste is de flexibiliteit. Het multidisciplinair denken en doen.
We weten de dag van vandaag nog niet welke beroepen er in de toekomst ‘hot’ zullen zijn. Het gaat er niet om kennis te leren maar om kennis op te zoeken en te delen. Vaardigheden en attitudes nemen een steeds belangrijkere plaats in. En wat is er nu een belangrijker medium dan de computer om up to date te blijven ?

Download hier onze persmap met meer informatie

Naar een idee van Vanessa Janssens